Салбар танхимаас үзүүлж буй үйлчилгээнүүд

Борлуулалтыг дэмжих чиглэлээр

Үзэсгэлэн худалдаа

 • “Цагаан сар”  үзэсгэлэн худалдаа
 • “Завхан түншлэл” үзэсгэлэн худалдаа
 • “Лангуу чөлөөлөх” үзэсгэлэн худалдаа
 • “Арц суурь” хилийн үзэсгэлэн худалдаа

Маркетингийн чиглэлээр

 • Бизнесийн амжилт таны гарт ТВ нэвтрүүлэг
 • Facebook /  zavhan tanhim / Завхан танхим/

Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ

 • Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах
 • Бизнес төсөл бичих
 • Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах
 • Байгууллагын менежментийг сайжруулах зөвлөх үйлчилгээ

Чадавхижуулах сургалт

 • Санхүүгийн боловсрол олгох сургалт
 • Маркетингийн сургалт
 • Байгууллагын менежмент сургалт
 • Бусад мэргэжлийн ур чадвар олгох, сайжруулах бүхий л төрлийн сургалтыг зохион байгуулах боломжтой

МҮХАҮТ –ын үйлчилгээ

Үйлчилгээний багц

 • Патент
 • Гарал үүслийн гэрчилгээ
 • Барааны тэмдэг
 • Газарзүйн заалт
 • Зохиогчын эрх авах
 • Ашигтай загвар

Арга хэмжээ:

 • Business breakfast уулзалт
 • “Entrepreneur “ шинэ жилийн баярын цэнгүүн

Search